RvS vernietigt milieuvergunning emplacement Haarlem

Den Haag – De Raad van State vernietigt op 24 november 2004 het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem dat aan NS Railinfrabeheer een vergunning verleent voor het oprichten en in werking hebben van een goederenspoorwegemplacement aan de Westergracht in Haarlem.

Besluit
Op 28 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem krachtens de Wet milieubeheer aan NS Railinfrabeheer een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een goederenspoorwegemplacement aan de Westergracht in Haarlem. Dit besluit is op 6 november 2003 ter inzage gelegd.

Beroep
Tegen dit besluit is door de Werkgroep Westergrachtterrein EKP en anderen op 18 december 2003, bij de Raad van State beroep ingesteld.

Beslissing
Op 24 november 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar beslissing genomen. De Raad van State:
I. verklaart het beroep niet-ontvankelijk voorzover het betreft het specificeren van de term ‘warmdraaien van motoren’, de gebruikstijden van de railinzetplaats, de verkeersafwikkeling in de buurt van de railinzetplaats, het gebruik van de typhoon en het naleven door het personeel van de schriftelijke instructies;
II. verklaart het beroep, voorzover ontvankelijk, gegrond;
III. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem van 28 oktober 2003;
IV. gelast dat de gemeente Haarlem aan appellanten het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht (€ 232,00) vergoedt.

De volledige uitspraak kunt u inzien op de website van de Raad van State. Het betreft zaak 200308604/1, de datum van de uitspraak is 24 november 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State

RvS vernietigt milieuvergunning emplacement Haarlem | Infrasite

RvS vernietigt milieuvergunning emplacement Haarlem

Den Haag – De Raad van State vernietigt op 24 november 2004 het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem dat aan NS Railinfrabeheer een vergunning verleent voor het oprichten en in werking hebben van een goederenspoorwegemplacement aan de Westergracht in Haarlem.

Besluit
Op 28 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem krachtens de Wet milieubeheer aan NS Railinfrabeheer een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een goederenspoorwegemplacement aan de Westergracht in Haarlem. Dit besluit is op 6 november 2003 ter inzage gelegd.

Beroep
Tegen dit besluit is door de Werkgroep Westergrachtterrein EKP en anderen op 18 december 2003, bij de Raad van State beroep ingesteld.

Beslissing
Op 24 november 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar beslissing genomen. De Raad van State:
I. verklaart het beroep niet-ontvankelijk voorzover het betreft het specificeren van de term ‘warmdraaien van motoren’, de gebruikstijden van de railinzetplaats, de verkeersafwikkeling in de buurt van de railinzetplaats, het gebruik van de typhoon en het naleven door het personeel van de schriftelijke instructies;
II. verklaart het beroep, voorzover ontvankelijk, gegrond;
III. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem van 28 oktober 2003;
IV. gelast dat de gemeente Haarlem aan appellanten het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht (€ 232,00) vergoedt.

De volledige uitspraak kunt u inzien op de website van de Raad van State. Het betreft zaak 200308604/1, de datum van de uitspraak is 24 november 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State