Goede jaarcijfers 2014 Advies- en ingenieursbureau Movares

Foto: Ivo Ketelaar

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in 2014 een goed resultaat geboekt. Dit ondanks het feit dat de markt niet echt aantrok. Het bedrijf boekte positieve resultaten op vrijwel alle deelmarkten waar het actief op is: rail, regionale overheden, Rijkswaterstaat, aannemers, energie en de watermarkt. Volgens directievoorzitter Johan van den Elzen is dit een duidelijk signaal dat de keuzes die Movares heeft gemaakt op het gebied van verbreding van het portfolio worden bevestigd.

Naast de positieve resultaten die Movares behaalde, is onze omzet op bijna al deze markten substantieel gegroeid. De toegevoegde waarde (omzet gemaakt door het eigen personeel) is in 2014 licht gekrompen. Dit als logisch gevolg van de strategie als relatieve specialist op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer, leefbaarheid en inpassing. In een krimpende markt krimpt het bedrijf dan iets mee want verdere scopeverbreding past niet binnen onze strategie.

Voor 2014 is de omzet van Movares Group uitgekomen op € 133,4 miljoen met een bedrijfsresultaat van € 6,4 miljoen.

Scopeverbreding
Scopeverbreding is echter wel een kwestie van lange adem. De afgelopen jaren hebben we zorgvuldig aanvullende competenties en vaardigheden opgebouwd. Dit heeft ondermeer geleid tot mooie resultaten zoals het binnenhalen van het project Planuitwerking (O)TB/MER A27 van Rijkswaterstaat. Dit project doen we samen met Antea Group en Tauw. De opdrachtgever gaf expliciet aan dat we deze opdracht verkregen op basis van de aangeboden kwaliteit. Gelukkig neemt de waardering van kwaliteit bij het verlenen van opdrachten door opdrachtgevers steeds meer toe.

Vitale organisatie
Movares is in 2015 gestart met een ‘ Jong Talent Programma’ waarbij vijftien jongeren met groeipotentie zijn aangenomen. Deze groep doorloopt een tweejarig programma.

Zowel voor 2015 als voor 2016 valt nauwelijks verbetering van de tarieven te voorzien. Daarom is er begin 2014 een traject ingezet om – naast andere bezuinigingen – ook een bezuiniging door te voeren in de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers. Komende jaren worden de arbeidsvoorwaarden verder in lijn gebracht met Movares Visie 2016 die focus legt op prestatie, kwaliteit en onderscheid.

In 2014 stond ons tweejaarlijks symposium in het teken van ‘open innovatie’. Samen met klanten en andere stakeholders gingen wij hierover het gesprek aan. Volgens ons is dit de juiste weg: niet innoveren waarbij we ons richten op het verkrijgen van octrooien en patenten, maar juist partijen en klanten aan elkaar binden om gezamenlijk op te trekken in innovatieprocessen.

Vooruitzichten 2015
Voor 2015 heeft Movares ingestoken op een begroting die uitgaat van ‘geen krimp’ van de toegevoegde waarde. In 2015 zal nog meer de nadruk worden gelegd op de lange termijn doelstellingen van ons bedrijf. Onder meer door extra aandacht voor business ontwikkeling, scholing en ontwikkeling van medewerkers en door innovatie. Mede door onze bijzondere eigendomsverhoudingen, waarbij 70% van de certificaten in handen is van eigen medewerkers, kunnen wij dergelijke afwegingen voor de lange termijn maken

Het complete Movares Jaarbericht 2014 vindt u hier

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares