Corporatiesector heeft het zwaar

De corporatiesector kraakt in haar voegen. De solidariteit van corporaties onderling wordt sterk op de proef gesteld. Er zijn 68 corporaties met minder dan € 5.000,– financiële ruimte per verhuureenheid en zelfs 15 corporaties met een negatief verschil tussen de bedrijfswaarde en de nominale langlopende leningen. Zwakke broeders uit het bestel moeten worden bijgestaan door financieel sterkere corporaties. Ook in 2014 volgen aanvullende heffingen.

Kan de corporatiesector deze dragen?

Brink Groep publiceert vandaag, evenals voorgaande jaren, haar perspectief op de corporatiesector. Dit perspectief is gebaseerd op de rapportages Corporatie in Perspectief van het CFV.

De verslechtering van de solvabiliteit is een zorgwekkende ontwikkeling. Het aantal corporaties met een solvabiliteit lager dan 10% is verdubbeld. De huurders merken de gevolgen van de verslechterde situaties bij corporaties. Een huurverhoging van 9% is in vier jaar tijd doorgevoerd. Het aanbod van goedkope huurwoningen is aanzienlijk gekrompen in deze periode, een reductie van 23%.

De netto kasstromen van corporaties verslechteren als gevolg van de verhuurdersheffing. In 2012 had 90% van de corporaties een netto kasstroom van meer dan € 750,–, in 2017 is dat nog slechts 30%. Kortom, de corporatiesector heeft het zwaar. Sturen op de bestaande voorraad, onder meer door het reduceren van onderhoudskosten, heeft hoge prioriteit.

Corporaties kunnen zich voorbereiden op de volgende saneringsheffing. De vraag is immers niet of die komt, maar wanneer.

Download hier de rapportage of kijk op www.brinkgroep.nl.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brink Groep