Imtech: order 77 mln euro hightech afvalverwerkings-centrale in Warschau

Imtech (IM-AE, technische dienstverlening in en buiten Europa) heeft eind 2011 van Finalsa S.A. opdracht gekregen voor realisatie van alle technische oplossingen in één van de meest geavanceerde afvalverwerkingscentrale ter wereld. Deze centrale zal worden gebouwd in de buurt van Warschau in Polen. De centrale is in staat circa 120 duizend ton afval (MSW, Municipal Solid Waste: organisch afval van residentiële, commerciële en industriële bronnen) per jaar – meer dan 400 ton afval per dag – te verwerken. Ecologie en energie-efficiënte vormen hierbij cruciale onderdelen. Zo is de centrale niet alleen compleet zelfvoorzienend in energieverbruik, maar wordt er ook extra energie, restbrandstoffen en recyclebare materialen geproduceerd.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Imtech is in Duitsland en Polen marktleider in energie-efficiëntie. De meerderheid van de orders hier kenmerkt zich door aanwezigheid van een component van energie-efficiëntie en/of energiemanagement. De focus ligt onder meer op duurzame industriële productiefaciliteiten. Afvalcentrales vormen één van de Imtech-specialismen. De nieuwe order in Polen en eerdere recente orders voor energie-efficiënte afvalverwerkingscentrales in onder andere Duitsland (winning van duurzame brandstoffen uit restafval dat overblijft na verwerking van huisvuil in de regio’s Emmendingen en Ortenau), Nederland (energie-efficiënte afvalverwerkingscentrale voor HVC in Dordrecht) en de UK (een energie-efficiënte afvalverwerkingscentrale in Plymouth voor MVV O&M, onderdeel van MVV Energie AG) bewijzen dat Imtech in dit segment in Europa leidend is.’

15% van totale MSW-afval Warschau

De stad van Warschau produceert ongeveer 800.000 ton MSW per jaar, zodat Imtech met de nieuwe afvalverwerkingscentrale 15% van de totale afvalhoeveelheid verwerkt dat wordt geproduceerd door de bijna 2 miljoen inwoners van de Poolse hoofdstad.

Unieke Imtech-technologie

Geavanceerde Imtech processingtechnologie – mechanische en biologische processen die op specifieke wijze worden ingezet – maakt het mogelijk dat de centrale niet alleen een hoog niveau van recyclebare materialen creëert, maar tegelijkertijd een hoog energieniveau produceert in de vorm van een grote hoeveelheid biogas. Dit gas wordt verkregen uit vertering van organisch afval op basis van innovatieve anaerobe vergisting tijdens het fermentatieproces. Het biogas wordt door speciale ‘power generators’ omgezet in elektriciteit en warmte die de dubbele hoeveelheid energie produceren dat nodig is om de totale afvalverwerkingscentrale van energie te voorzien. Daarnaast worden ook nog restbrandstoffen geproduceerd. Door een optimaal geborgde en ‘gesloten’ procesomgeving wordt het risico van stank of uitstoot van verontreinigende stoffen geminimaliseerd. Om de uitstoot tot nagenoeg nul terug te brengen wordt de centrale bovendien voorzien van hightech luchtbehandelingssystemen voor zowel de procesuitstoot als luchtbehandeling. Tegelijkertijd maakt de nieuwe afvalverwerkingscentrale het mogelijk dat de totale hoeveelheid gestort restafval in Poolse stortplaatsen drastisch wordt verminderd tot ver onder het niveau van de EU-richtlijn 1999/31/EG voor het jaar 2020. Hiermee is de nieuwe centrale in Polen één van de meest geavanceerde afvalverwerkingscentrales ter wereld, die voldoet aan alle zowel huidige en toekomstig bekende wettelijke vereisten voor het milieu, de intensiteit van afvalverwerking, het recycling- en emissieniveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.