Nieuwe afmeervoorziening Zwartsluis geopend

Rijkswaterstaat heeft op 20 juli de nieuwe afmeervoorziening in het Zwarte Water (Overijssel) voor gebruik opengesteld. De nieuwe afmeervoorzieningen zijn nodig om rond Zwartsluis aan de toenemende vraag van de beroepsvaart te voldoen.

De nieuwe afmeervoorzieningen bevinden zich in het Zwarte Water ter hoogte van de Rondweg te Zwartsluis. Fa. N. Kraaienveld uit Sliedrecht heeft de afgelopen periode de voorzieningen in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd. De nieuwe steiger is geschikt voor vier schepen in de klasse tot Va (tot 110 m.). Er is gekozen voor een ontwerp met acht stalen meerpalen en twee loopbruggen. Aan de steiger mag uitsluitend beroepsvaart voor maximaal 3×24 uur ligplaats nemen. Vanaf 20 juli 2011 is de steiger beschikbaar voor lege schepen. De renovatie van de steigers in de voorhaven van de Grote Kolksluis was al eerder klaar. Deze steigers zijn inmiddels in gebruik.

Meerpalen staan in het water langs de oever van het Zwarte Water. De afmeervoorziening bestaat verder uit trappen en steigers naar de kant.

Beperkte waterdiepte

Op de plek van de nieuwe steiger is een beperkte vaardiepte geconstateerd. Daarom kunnen vooralsnog alleen niet-geladen schepen van de steiger gebruik maken. Rijkswaterstaat gaat de ondiepte verwijderen. De verwachting is dat dit najaar gestart kan worden met de baggerwerkzaamheden bij de nieuwe steiger.

Laatste werkzaamheden

De aannemer moet nog enkele werkzaamheden verrichten op en nabij de Grote Kolksluis. Het betreft onder andere het aanbrengen van een extra railing op het sluishoofd. Deze werkzaamheden zullen direct na de bouwvak worden afgerond. Rijkswaterstaat verwacht hierbij geen hinder voor de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat