Rijnland begint grootschalig baggerproject

Op dinsdag 8 april 2008 gaf hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland in Voorschoten het startschot voor een grootschalig baggerprogramma. Dit baggerprogramma loopt tot 2020, waarna de duizenden watergangen in het gebied van Rijnland weer op diepte zijn. De kosten van deze grootscheepse operatie bedragen ongeveer 200 miljoen euro.

Tegen het einde van 2008 is alle vervuilde bagger weggehaald. Daarna begint het werk om bagger weg te halen die schoon genoeg is om opnieuw te gebruiken. Het beleid van Rijnland is om de bagger zo veel mogelijk binnen het gebied opnieuw te gebruiken. Het hoogheemraadschap is al een tijdje in gesprek met burgers en bedrijven om mogelijkheden voor hergebruik van bagger te vinden.

Baggeren is nodig om regenwater op te kunnen vangen en af te voeren. Om nu, maar ook in de toekomst droge voeten te houden is het nodig om de watergangen op diepte te brengen en te houden. Omdat in Zuidwest Rijnland het baggerprobleem het meest nijpend is, is besloten om hier te beginnen. Het gaat hier om het gebied van de gemeenten Leidschendam, Voorschoten, Valkenburg, Wassenaar en Zoeterwoude.

Uit metingen blijkt dat er in Zuidwest Rijnland zo’n half miljoen kubieke meter aan bagger ligt. Hiervan is ongeveer 10% zo sterk vervuild dat het niet meer opnieuw gebruikt mag worden. Deze bagger wordt als eerste uit het gebied weggebaggerd en naar een speciale verwerkingslocatie afgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland