Natuur Maas ontwikkelt zich spectaculair

De Maas is in de afgelopen vijftien veel natuurrijker geworden. Veel bijzondere plant- en diersoorten, die vele tientallen jaren niet of nauwelijks meer gesignaleerd werden, zijn terug. Het gaat daarbij om de bever, vlinders, libellen, vogels en tientallen vaak zeldzame bloemen en planten.

Dat blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Maas in Beeld’ van Gijs Kurstjens en Bart Peters. Het onderzoek wijst uit dat als de rivier de ruimte krijgt, de natuur zich in alle facetten kan ontplooien. Dat biedt ook een positief perspectief voor het Maaswerkenproject: bij het werken aan de Grensmaas en Zandmaas onstaat komende jaren zo’n 1.800 hectare nieuwe natuur.

Meers

Een van de gebieden die bij het onderzoek onder de loep zijn genomen, is proefproject Meers. Rijkswaterstaat Maaswerken heeft hier afgelopen jaren, ter voorbereiding op het Grensmaasproject, ervaring opgedaan met rivierverruiming en natuurontwikkeling. Met gunstig resultaat, blijkt uit het onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek, inclusief de resultaten voor proefproject Meers, is te vinden op www.maasinbeeld.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken