Benoeming bij BAM Infraconsult

Bunnik – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. W.J. van Niekerk, thans regiodirecteur BAM Woningbouw Den Haag, per 1 april 2008 benoemd tot directeur van BAM Infraconsult bv te Gouda. William van Niekerk (38) volgt ir. J.P.G. Ramler op, die recentelijk is benoemd tot directeur bij BAM Wegen.

De directie van BAM Infraconsult wordt per 1 april 2008 derhalve gevormd door ir. W.J. van Niekerk (voorzitter) en prof.ir. A.Q.C. van der Horst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv