Jan Mengelers nieuwe voorzitter TNO Raad van Bestuur

Delft – Het kabinet heeft in de Ministerraad van vrijdag 29 februari 2008 besloten de heer ir. J.H.J. (Jan) Mengelers (1953) voor benoeming voor te dragen bij de Kroon als voorzitter TNO Raad van Bestuur. Hij volgt in deze functie per 1 april 2008 ir. J.C. (Hans) Huis in ’t Veld op.

De eerste contacten met TNO dateren uit de studietijd van de heer Mengelers: in 1978-1979 was hij als afstudeerder werkzaam bij het toenmalige Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO. Na zijn afstuderen was hij als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij achtereenvolgens ECN in Petten (1979-1982) en Philips Research (1982-1984). Vanaf 1984 was de heer Mengelers werkzaam bij Volvo Car / NedCar BV in diverse directiefuncties en vanaf 1993 als directeur NedCar Product Design & Engineering. Van 1997 tot medio 2001 was hij president-directeur van Neways Electronics International N.V.

In juni 2001 trad hij in dienst van TNO als directeur van het toenmalige TNO Industrie, en was daarnaast vanaf september 2003 tevens werkzaam als directeur van het toenmalige TNO Automotive. Sinds 1 juli 2004 is hij algemeen directeur van het kerngebied TNO Industrie en Techniek.

De heer Mengelers is gehuwd en heeft twee kinderen.

Huidige nevenfuncties

Lid van de Eindhovense Fabrikantenkring

Lid van de Raad van Toezicht Netherlands Institute of Metal Research

Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Voorzitter bestuur Stichting Sports and Technology

Lid van het bestuur Stichting InnoSportNL

Lid Executive Board van ITER

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO