Martens en Van Oord BRL SIKB 7511 gecertificeerd

De Nederlandse overheid is sinds 2006 bezig een professionalisering te bewerkstelligen in de bodemsector door het stellen van strenge eisen aan bepaalde activiteiten. Hiermee tracht de overheid meer grip te krijgen op kritische werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het keuren van grond, aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen en de bewerking van verontreinigde baggerspecie. Deze eisen zijn door de wetgever vastgelegd in Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) en sinds 1 januari 2008 verankerd in het Besluit Bodemkwaliteit.

Martens en Van Oord is een groot voorstander van een verdere professionalisering in de bodemsector en het daarmee verbeteren van het kwaliteitsniveau. Om deze reden is Martens en Van Oord sinds enige tijd de trotse houder van het BRL7511 certificaat voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie. Door het verkrijgen van dit certificaat biedt Martens en Van Oord de opdrachtgever de zekerheid dat het proces van aanleveren, bewerken en uiteindelijk afzetten van gereinigde grondstromen op een correcte wijze plaatsvind.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Martens en Van Oord