Prins van Oranje herbenoemd tot voorzitter Adviescommissie Water

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft met ingang van10 februari 2008 de voorzitter en leden van de Adviescommissie Water voor een tweede termijn van vier jaar benoemd. Huizinga is verheugd dat Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zijn inzet als voorzitter van deze Adviescommissie op watergebied zal continueren.

De Adviescommissie Water, die is opgericht in 2004, adviseert de staatssecretaris gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het nationale waterbeleid. De Commissie heeft onder andere geadviseerd over veiligheid tegen overstromen, verzekerbaarheid van wateroverlast en de Kabinetsvisie op het waterbeleid.

Naast de Prins van Oranje hebben de volgende personen zitting in de commissie: mevrouw Margreeth de Boer en de heren Pieter-Jan Biesheuvel, Hans Eric Jansen, Henk Jan Overbeek, Frans Tielrooij, Everhardus Togtema en Theo Toonen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat