dr.ir. Paul benoemd tot inspecteur-generaal VROM-Inspectie

Den Haag – De ministerraad heeft besloten om dr.ir. Paul MPA voor te dragen voor benoeming tot inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De voordracht wordt gedaan door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Cramer van VROM. De benoeming gaat in op 1 februari 2008.

De heer Harry Paul (1961) is sinds 1 juni 2006 plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie en is thans waarnemend inspecteur-generaal. Daarvoor was hij onder andere directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De heer Paul studeerde plantenziektekunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij volgt de heer mr. G.J.R. Wolters op die per 1 januari 2008 leiding geeft aan het VROM-programma versterking internationale samenwerking milieuhandhaving.

De benoeming van de heer Paul is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad