IVW: toegankelijkheid milieu-informatie bij RWS schiet tekort

Den Haag – Rijkswaterstaat moet de toegankelijkheid van milieu-informatie met betrekking tot water voor de burger verbeteren. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat op basis van een onderzoek dat ze begin 2007 uitvoerde.

Rijkswaterstaat loopt hiermee het risico in februari 2009 onvoldoende te scoren bij de evaluatie van het Verdrag van Aarhus, waarin op Europees niveau de milieu-informatievoorziening geregeld is. Rijkswaterstaat heeft geen landelijk uniform kader opgesteld voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus op het gebied van milieu-informatie.

Regionale diensten richten zich bij de inrichting van hun informatievoorziening niet op het Verdrag van Aarhus maar op het interne Ondernemingsplan, waarin staat dat Rijkswaterstaat een publieksvriendelijke organisatie hoort te zijn. Hierdoor is de milieu-informatievoorziening in de regio publieksgericht, maar niet uniform en vaak versnipperd. De passieve informatievoorziening, bijvoorbeeld het kunnen voldoen aan verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur, is in orde bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat stelt op basis van de conclusies uit het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een verbeterplan op.

Meer informatie

Het Inspectierapport Beschikbaar stellen van milieuinformatie door Rijkswaterstaat is te vinden op www.ivw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

IVW: toegankelijkheid milieu-informatie bij RWS schiet tekort | Infrasite

IVW: toegankelijkheid milieu-informatie bij RWS schiet tekort

Den Haag – Rijkswaterstaat moet de toegankelijkheid van milieu-informatie met betrekking tot water voor de burger verbeteren. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat op basis van een onderzoek dat ze begin 2007 uitvoerde.

Rijkswaterstaat loopt hiermee het risico in februari 2009 onvoldoende te scoren bij de evaluatie van het Verdrag van Aarhus, waarin op Europees niveau de milieu-informatievoorziening geregeld is. Rijkswaterstaat heeft geen landelijk uniform kader opgesteld voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus op het gebied van milieu-informatie.

Regionale diensten richten zich bij de inrichting van hun informatievoorziening niet op het Verdrag van Aarhus maar op het interne Ondernemingsplan, waarin staat dat Rijkswaterstaat een publieksvriendelijke organisatie hoort te zijn. Hierdoor is de milieu-informatievoorziening in de regio publieksgericht, maar niet uniform en vaak versnipperd. De passieve informatievoorziening, bijvoorbeeld het kunnen voldoen aan verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur, is in orde bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat stelt op basis van de conclusies uit het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een verbeterplan op.

Meer informatie

Het Inspectierapport Beschikbaar stellen van milieuinformatie door Rijkswaterstaat is te vinden op www.ivw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)