Prins van Oranje voorzitter dialoog water Latijns America

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zit als voorzitter van de United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation op vrijdag 16 november 2007 in Bogotá, Colombia een bijeenkomst voor van deze VN-adviseursgroep met de Interamerican Development Bank, en vertegenwoordigers van Zuid-Amerikaanse landen. Aan het einde van de bijeenkomst wordt er een gezamenlijke verklaring getekend.

De Prins houdt bij de bijeenkomst over drinkwater en sanitaire voorzieningen in de Latijns-Amerikaanse regio de openingstoespraak. In zijn toespraak roept hij de aandeelhouders van de Interamerican Development Bank en hoge vertegenwoordigers van overheden uit Zuid-Amerikaanse landen op werk te maken van de millenniumdoelstellingen van de VN op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Hoewel landen in Latijns-Amerika er beter in slagen om de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren dan ontwikkelingslanden in andere delen van de wereld, hebben er in deze regio volgens de laatste opgave van de Verenigde Naties nog steeds 57 miljoen mensen geen schoon drinkwater en 145 miljoen mensen geen sanitaire voorzieningen.

Wereldwijd heeft veertig procent van de wereldbevolking (2,6 miljard mensen) gebrek aan sanitaire voorzieningen, zoals een eenvoudig toilet. Daarnaast hebben nog eens 1,2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. De gezondheid, de waardigheid en de ontwikkeling van deze mensen komen hierdoor sterk in het geding. Dagelijks sterven er meer dan 5000 kinderen aan diarree door gebrek aan zulke voorzieningen. Vrouwen en kinderen kunnen vaak niet werken of naar school omdat er geen toilet is, of omdat ze uren moeten lopen om schoon drinkwater te halen. In 2015 moet het percentage mensen dat niet over deze basisvoorzieningen beschikt gehalveerd zijn.

De Prins van Oranje is voorzitter van de UN Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation. Deze adviseursgroep zet zich in voor praktische maatregelen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen die verwerkelijking van de millenniumdoelstellingen mogelijk maken en voor de mobilisering van de hiervoor noodzakelijke financiële middelen en capaciteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken