RWS Rapport Allerheiligenvloed 2006

De Allerheiligenvloed was een zware storm die in de avond van 31 oktober en de ochtend van 1 november 2006 over ons land trok. Het rapport "Allerheiligenvloed 2006" gaat in op de achtergronden van de storm.

Grote afwijking
De aanleiding voor het schrijven van dit rapport is de grote afwijking tussen de voorspelde en werkelijke waterstand bij Delfzijl, en de registratie van extreem hoge golven ten noorden van Schiermonnikoog tijdens de storm. Door deze afwijking nader te bekijken, kan worden onderzocht of, en in hoeverre de kwaliteit en kwantiteit van informatie tijdens en na stormvloeden verbeterd kan worden.

De aanbevelingen uit het rapport zijn uitgewerkt tot concrete opdrachten en neergelegd bij de verantwoordelijke instanties: de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), Landelijke Meetnetten en het KNMI.

U kunt het "actueel" het "Allerheiligenvloed 2006"-rapport downloaden via www.rijkswaterstaat.nl

Rijksinstituut voor Kust en Zee maakt met ingang van 1 oktober 2007 onderdeel van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Waterdienst

RWS Rapport Allerheiligenvloed 2006 | Infrasite

RWS Rapport Allerheiligenvloed 2006

De Allerheiligenvloed was een zware storm die in de avond van 31 oktober en de ochtend van 1 november 2006 over ons land trok. Het rapport "Allerheiligenvloed 2006" gaat in op de achtergronden van de storm.

Grote afwijking
De aanleiding voor het schrijven van dit rapport is de grote afwijking tussen de voorspelde en werkelijke waterstand bij Delfzijl, en de registratie van extreem hoge golven ten noorden van Schiermonnikoog tijdens de storm. Door deze afwijking nader te bekijken, kan worden onderzocht of, en in hoeverre de kwaliteit en kwantiteit van informatie tijdens en na stormvloeden verbeterd kan worden.

De aanbevelingen uit het rapport zijn uitgewerkt tot concrete opdrachten en neergelegd bij de verantwoordelijke instanties: de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), Landelijke Meetnetten en het KNMI.

U kunt het "actueel" het "Allerheiligenvloed 2006"-rapport downloaden via www.rijkswaterstaat.nl

Rijksinstituut voor Kust en Zee maakt met ingang van 1 oktober 2007 onderdeel van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Waterdienst