Jorritsma voorgedragen voor VNG voorzitterschap

Den Haag – Annemarie Jorritsma (burgemeester Almere, VVD) is voorgedragen voor het voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze enkelvoudige voordracht is vandaag vastgesteld door de adviescommissie voor vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De vacature voor voorzitter van de VNG ontstaat door het vertrek van dhr. Deetman (burgemeester Den Haag) naar de Raad van State per 1 januari 2008.

Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tot uiterlijk maandag 22 oktober 2007 17.00 uur. Dit geldt ook voor de voordrachten van de adviescommissie voor de andere vacante posities. De VNG-leden zullen zich op 12 november 2007 tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering uitspreken over deze voordrachten en eventuele tegenkandidaten.

Naast de voordracht van mevr. Jorritsma voor het voorzitterschap zijn de volgende personen voorgedragen voor de overige vacante posities:

  • Voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid tevens lid van het bestuur: Dhr. Van der Tak (burgemeester Westland, CDA);
  • Lid Commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn: Dhr. Don (wethouder Eindhoven, SP);
  • Lid Commissie Werk en Inkomen: Dhr. Van der Velde (wethouder Elburg, CU);
  • Lid College voor Arbeidszaken: Dhr. Van den Hengel (wethouder Barneveld, VVD);
  • Dhr. Scheffer (burgemeester Harlingen, VVD).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)