Partners voor Water: 5e tender 2007 geopend

Den Haag – Heeft u een innovatief waterproject in het buitenland dat u wilt uitvoeren? Of heeft u een interessante watermarkt ontdekt die u graag verder wil onderzoeken? Het programma Partners voor Water heeft op 25 september 2007 de vijfde tenderronde geopend.

De Nederlandse watersector wordt uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor financiering uit het programma Partners voor Water.

De voorstellen kunnen tot vrijdag 2 november 2007, 15.00 uur worden ingediend bij de EVD te Den Haag.

De benodigde formulieren en tenderinstructies zijn te vinden op de website www.partnersvoorwater.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVD, Internationaal Ondernemen en Samenwerken