Hoekema en Meijer in dagelijks bestuur Stadsgewest Haaglanden

Den Haag – Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft tijdens haar vergadering op 26 september 2007 de heer drs. J.Th. Hoekema, burgemeester van de gemeente Wassenaar, en de heer A.W. Meijer, wethouder van de gemeente Westland, uit haar midden gekozen als leden van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden.

De heer Hoekema volgt daarmee de heer prof. dr. L. van Leeuwen op die tot 1 juli de gemeente Wassenaar in het dagelijks bestuur van Haaglanden vertegenwoordigde. De heer Meijer komt in de plaats van de heer E. van Vliet die namens de gemeente Westland in het dagelijks bestuur zat en onlangs het burgemeesterschap van Lansingerland aanvaardde.

De heer Hoekema zal de portefeuille Personeel & Organisatie en Facilitaire Zaken van de stadsregio behartigen, de heer Meijer de portefeuille Economische Zaken en Agribusiness.

De overige leden van het dagelijks bestuur zijn de heer W.J. Deetman (voorzitter), de heer G.A.A. Verkerk (Ruimtelijke Ordening/Vinex/Vinac/Grondbeleid), de heer M. Houtzager (Groen/Recreatie en Toerisme), de heer B. Emmens (Wonen), de heer P.W.M. Smit (Verkeer en Vervoer), de heer C. van der Kamp (Milieu), de heer F.H. Buddenberg (Jeugdzorg) en de heer W.A. Mateman (Financiën).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden