Nieuwe website voor Rijkswaterstaat

Den Haag – Op 5 september 2007 is de nieuwe website www.rijkswaterstaat.nl live gegaan. Omdat de presentatie op internet versnipperd was, heeft Rijkswaterstaat nu één nieuwe, uniforme website. Iedereen die informatie zoekt over Rijkswaterstaat kan erop terecht. De nieuwe website brengt Rijkswaterstaat nóg dichter bij het doel om in 2008 de meest publieksgerichte uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid te zijn. De website draagt het Groene Waarmerk drempelvrij.nl.

Vraaggestuurd

Het nieuwe www.rijkswaterstaat.nl is één site met algemene publieksinformatie voor weggebruikers, vaarweggebruikers en omwonenden. De inhoud van de site is dan ook vraaggestuurd, op basis van wat deze doelgroepen over Rijkswaterstaat willen weten. Om hun vragen concreet te maken, is gewerkt met zogenaamde persona’s. Persona’s zijn denkbeeldige, representatieve vertegenwoordigers van de verschillende groepen gebruikers en belanghebbenden. Hun informatiebehoefte is geïnventariseerd in focusgroepen, interviews en documentatie en uit analyse van gegevens van de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.

Groene Waarmerk

Het Waarmerk drempelvrij.nl meet de kwaliteit en de toegankelijkheid van websites. Het is opgesteld in samenwerking met alle belanghebbenden (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties van industrie en gehandicapten). Een groen logo betekent dat aan alle ijkpunten wordt voldaan.