Directie havenbedrijf Rotterdam terug naar 3 leden

Rotterdam – Havenbedrijf Rotterdam past per 1 januari 2008 de structuur van zijn organisatie aan. De werkzaamheden van de vierhoofdige Algemene directie worden verdeeld onder drie directeuren. President-directeur Hans Smits gaat nu zelf de commerciële afdelingen ‘Containers & Stukgoed’ en ‘Procesindustrie & Massagoed’ aansturen. De vacante positie van Chief Commercial Officer komt te vervallen. Inmiddels heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het voorstel. Uitgewerkte voorstellen zullen, zoals gebruikelijk, aan de OR ter advisering worden voorgelegd.

"Hiermee verdwijnt een beslislaag uit de organisatie waardoor de lijnen korter worden en het bedrijf slagvaardiger en efficiënter kan opereren", aldus president-directeur Hans Smits.

Commentaar

In een verklaring aan het personeel stelt Hans Smits: "Het vertrek van directeuren Ger van Tongeren (juli 2007) en Pieter Struijs (wordt 65 in april 2008) is een logische aanleiding om eens te kijken of onze organisatie nog aansluit bij de wereld om ons heen en bij de doelen die we onszelf hebben gesteld. Het huidige model bleekt niet langer in verhouding te staan tot de fase waarin het Havenbedrijf zich bevindt als organisatie. Bij de invoering van een vierhoofdige directie was de vermeende garantieaffaire net achter de rug en moest de organisatie omgevormd worden tot een zelfstandige onderneming. Inmiddels zijn we flink wat stappen verder en dat vraagt om evaluatie en aanpassing. De visie op de gewenste situatie van de directie is samen te vatten in drie hoofdpunten. We willen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen; zorgen voor een integrale sturing met behoud van checks & balances en uitdagende functies bieden aan talent."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Directie havenbedrijf Rotterdam terug naar 3 leden | Infrasite

Directie havenbedrijf Rotterdam terug naar 3 leden

Rotterdam – Havenbedrijf Rotterdam past per 1 januari 2008 de structuur van zijn organisatie aan. De werkzaamheden van de vierhoofdige Algemene directie worden verdeeld onder drie directeuren. President-directeur Hans Smits gaat nu zelf de commerciële afdelingen ‘Containers & Stukgoed’ en ‘Procesindustrie & Massagoed’ aansturen. De vacante positie van Chief Commercial Officer komt te vervallen. Inmiddels heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het voorstel. Uitgewerkte voorstellen zullen, zoals gebruikelijk, aan de OR ter advisering worden voorgelegd.

"Hiermee verdwijnt een beslislaag uit de organisatie waardoor de lijnen korter worden en het bedrijf slagvaardiger en efficiënter kan opereren", aldus president-directeur Hans Smits.

Commentaar

In een verklaring aan het personeel stelt Hans Smits: "Het vertrek van directeuren Ger van Tongeren (juli 2007) en Pieter Struijs (wordt 65 in april 2008) is een logische aanleiding om eens te kijken of onze organisatie nog aansluit bij de wereld om ons heen en bij de doelen die we onszelf hebben gesteld. Het huidige model bleekt niet langer in verhouding te staan tot de fase waarin het Havenbedrijf zich bevindt als organisatie. Bij de invoering van een vierhoofdige directie was de vermeende garantieaffaire net achter de rug en moest de organisatie omgevormd worden tot een zelfstandige onderneming. Inmiddels zijn we flink wat stappen verder en dat vraagt om evaluatie en aanpassing. De visie op de gewenste situatie van de directie is samen te vatten in drie hoofdpunten. We willen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen; zorgen voor een integrale sturing met behoud van checks & balances en uitdagende functies bieden aan talent."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam