Sybilla Dekker commissaris bij DHV Groep

Amersfoort – Mevrouw S.M. Dekker treedt toe tot de Raad van Commissarissen van internationaal advies- en ingenieursbureau DHV. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft eerder deze week ingestemd met de voordracht door de Raad van Commissarissen. Mevrouw Dekker is benoemd voor een periode van vier jaar met ingang van 1 juli 2007.

Mevrouw Dekker (1942) was in de periode 2003-2006 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en legde onder meer met de Nota Ruimte de basis voor een ander beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening met een accent op integrale gebiedsontwikkeling. Zij heeft een brede bestuurservaring en is tevens commissaris bij de Bank van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is zij nu voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond TNO en voorzitter van de Raden van Toezicht van de Antilliaanse Mede Financierings Organisatie en het Diabetes Fonds.

Mevrouw Dekker was van 1990 tot 1996 directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) en van 1996 tot 2003 algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN). Daarnaast bekleedde zij commissariaten bij Rabobank Nederland, Heineken Nederlands Beheer, de Nederlandse Spoorwegen en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Met het toetreden van mevrouw Dekker bestaat de Raad van Commissarissen van de DHV Groep uit:

  • W. van Vonno (voorzitter);
  • S.M. Dekker;
  • J.H.M. Lindenbergh;
  • A.B.M. van der Plas;
  • A.P.M. van der Poel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV