Watersector ondertekende Akkoord van Schokland

Delft – De Nederlandse watersector verenigd in het Netherlands Water Partnership (NWP) ondertekende 30 juni 2007 het Akkoord van Schokland. Met het tekenen van dit akkoord committeren zij zich samen te werken met het Nederlandse Kabinet met als doel bij te dragen aan het behalen van Millennium Development Goal 7: het halveren van het percentage mensen in ontwikkelingslanden dat geen duurzame toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Het Akkoord van Schokland maakt zich sterk voor het behalen van de millennium ontwikkelingsdoelstellingen. Ministers, artiesten, vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven kwamen zaterdag 30 juni 2007 op Schokland bijeen om de akkoorden te ondertekenen en de festiviteiten bij te wonen.

Voor meer informatie zie www.akkoordvanschokland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)