Jaarverslag 2006 CROW

Ede – Met de titel ‘Partners in een profcircuit’ legt het jaarverslag de nadruk op de samenbindende rol die CROW speelt in het kennisnetwerk van professionals bij overheid en bedrijfsleven. Alle activiteiten – van strategische kaders tot en met projecten in de verschillende kennisprogramma’s – worden voor elk van de zeven thema’s uitgebreid belicht.

CROW heeft in 2006 volop profijt kunnen trekken van de ingrijpende veranderingen die in de voorgaande jaren zijn doorgevoerd in organisatie, werkwijze en doelgroepbenadering. Het rendement daarvan is zichtbaar geworden in een zakelijker en klantgerichter opererende organisatie. Met het solide bedrijfseconomische fundament is daarmee ruimte ontstaan voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening, met als belangrijke component het versterken van de platformfunctie. Dat schrijft het jaarverslag van CROW over 2006, dat eind mei 2007 is verschenen.

Met de titel ‘Partners in een profcircuit’ legt het jaarverslag de nadruk op de samenbindende rol die CROW speelt in het kennisnetwerk van professionals bij overheid en bedrijfsleven. Omdat het goed functioneren van dit netwerk – het circuit van zowel leveranciers als gebruikers van kennis – de kern van zijn rol als platform raakt, is CROW er veel aan gelegen die rol zo goed mogelijk te vervullen en waar mogelijk te versterken. In verband met het beter ‘bij elkaar houden’ van de partners in het profcircuit, wijst het jaarverslag niet alleen op de kring van themaraden, programmacommissies en werkgroepen, maar ook op het toenemende belang van een steeds veelzijdiger opleidings- en congresprogramma en een groeiend aantal (onder CROW-vlag opererende) specialistische websites. Allemaal middelen, tenslotte, om de communicatie tussen professionals te stimuleren en de samenhang in de vakkennis te bevorderen.

Zoals gebruikelijk worden in het jaarverslag alle activiteiten – vanaf de strategische kaders van de raden tot en met de projecten in de verschillende kennisprogramma’s – voor elk van de zeven thema’s uitgebreid belicht. Uit het verslag blijkt dat CROW in 2006 dankzij de kerngezonde financiële basis flink heeft kunnen investeren in mensen en middelen, ook al kon het ‘topjaar’ 2005 wat omzet betreft niet worden geëvenaard. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat de cijfers in dat laatste jaar extreem gunstig werden beïnvloed door de verkoop van producten en diensten rond het uitbrengen van enkele bestsellers, zoals de Standaard RAW Bepalingen 2005. In 2006 is stevig ingezet op marketing en communicatie, terwijl ook een belangrijke inhaalslag op het gebied van de kantoorautomatisering heeft plaatsgevonden. In lijn met het toegenomen werkvolume groeide de personele capaciteit met 8 fte’s tot in totaal 73,7 fte’s eind 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW