2008 Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen

PRINS OPENT BIJEENKOMST TER VOORBEREIDING OP INTERNATIONAAL JAAR VOOR SANITAIRE VOORZIENINGEN 2008

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent maandag 7 mei 2007 als voorzitter van de United Nations Secretary General’s Advisory Board on Water and Sanitation ( UNSGAB) in New York de eerste voorbereidende bijeenkomst voor de lancering van het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen 2008. Dit themajaar is tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in december 2006 uitgeroepen om de vooruitgang op het gebied van sanitaire voorzieningen te versnellen.

Het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen 2008 gaat officieel van start in november 2007. De voorbereidende bijeenkomst heeft tot doel om tot een actieplan te komen voor de organisatie van het themajaar. De organisatie is in handen van UNDESA ( United Nations Department of Economic and Social Affairs), UNSGAB en UNICEF.

De Prins heeft eind 2006 het voorzitterschap aanvaard van de UNSGAB. Deze VN-Adviesgroep adviseert Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties over praktische maatregelen die genomen dienen te worden om de millenniumontwikkelingsdoelen voor water en sanitaire voorzieningen te kunnen behalen. Om deze millenniumdoelstellingen (c.q. het halveren van het percentage mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen) te realiseren, is het nodig dat in de periode tot 2015 nog additioneel 1,1 miljard mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater en additioneel 1,6 miljard mensen gaan beschikken over sanitaire voorzieningen (Unicef, 2006).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken