Van Keulen en Olijslager lid van RvC Heijmans

’s-Hertogenbosch – De Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. heeft de heer A. A. (André) Olijslager en de heer drs. S. (Sjoerd) van Keulen benoemd tot lid van de raad van commissarissen Heijmans N.V.

Beide heren volgen in deze functie de heer drs. J.C. (Hans) Blankert en de heer prof.dr. Th.J. (Theo) Peeters op, die niet herbenoembaar waren, en aftreden als commissaris. De heer Blankert omdat hij al in 2006 heeft aangegeven zijn externe functies te willen afbouwen en de heer Peeters vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer Blankert was sinds september 1999 lid van de raad van commissarissen, de heer Peeters vervulde deze functie sinds mei 2002.

De heer Olijslager (63 jaar) was van 1991 tot 2005 voorzitter van de concerndirectie van Royal Friesland Foods N.V. Momenteel vervult de heer Olijslager een groot aantal functies waaronder vice-voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO Holding N.V. en van AVEBE U.A., lid van de raad van commissarissen van Center Parcs N.V, van de Samas-Groep N.V. en van SMO B.V. Verder is de heer Olijslager ondermeer voorzitter van de Raad van Toezicht Friesland College, bestuurslid Instituut voor Duurzame Innovaties en voorzitter van de Raad van Advies van Nederland Distribitieland.

De heer van Keulen (60 jaar) is sinds 2002 voorzitter van de raad van bestuur van SNS REAAL N.V. Eerder was de heer Van Keulen voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Bank Nederland en lid van de raad van bestuur van de Fortis Groep te Brussel. De heer Van Keulen heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid van de Stichting PharmAccess International en de Stichting Health Insurance Fund alsmede voorzitter van het bestuur van de Stichting Investment Fund for Health in Africa.

De nieuwe commissarissen zijn op 18 april 2007 benoemd, voor een periode van 4 jaar. Met de benoeming van beiden wordt de samenstelling van de raad van commissarissen van Heijmans als volgt: – Drs. J.L. Brentjens, voorzitter – J.L.M. Bartelds RA – Prof. dr. N.H. Douben – A.A. Olijslager – Drs. S. van Keulen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV