Benoeming Raad van Bestuur Boskalis

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv deelt mede dat de Raad van
Commissarissen voornemens is ing. T.L. Baartmans (46) met ingang van 9 mei 2007 te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.

Ing. T.L. Baartmans is na afronding in 1984 van zijn opleiding civiele techniek vrijwel
onafgebroken in de baggerindustrie werkzaam geweest. Eind 2000 trad hij in dienst bij
Boskalis, waar hij sindsdien verantwoordelijk is geweest voor de internationale operaties van
Boskalis op diverse continenten. Sinds 2004 is de heer Baartmans verantwoordelijk voor de
activiteiten in de offshore markten en in Azië en Afrika, alsmede voor de ontwikkeling en
exploitatie van het materieel van Boskalis.

Vanaf 9 mei 2007 zal de Raad van Bestuur bestaan uit dr. P.A.M. Berdowski (Voorzitter),
drs. J.H. Kamps (Chief Financial Officer) en ing. T.L. Baartmans.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van
Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in
water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in
Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector
voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het
Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft
de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa
50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in
partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv