Ballast Nedam: Benoemigen Raad van Bestuur

  • drs. T.A.C.M. Bruijninckx per 13 augustus 2007 nieuwe voorzitter Raad van Bestuur
  • voorgenomen besluit tot benoeming van de heren R.L.M. Jacobs en R. Malizia als lid van de Raad van Bestuur

Nieuwegein – De Raad van Commissarissen heeft besloten drs. T. A.C.M. (Theo) Bruijninckx RC (45) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt op 13 augustus 2007 in die functie drs. R.H.P.W. (René) Kottman op. Deze gaat dan in verband met het bereiken van de daartoe eerder contractueel overeengekomen leeftijd (62) met pensioen.

De heer Bruijninckx is thans als CFO (Chief Financial Officer) lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. Hij vervult deze functie sinds 2002. Sindsdien vormde hij tezamen met de heer Kottman de Raad van Bestuur. De heer Bruijninckx is bedrijfseconoom en Register Controller. Hij werkt 17 jaar bij Ballast Nedam.
Bij verschillende onderdelen van het concern is hij financieel directeur geweest.
Vanaf 13 augustus 2007 zal hij in de Raad van Bestuur de functies van voorzitter en CFO combineren. Een deel van zijn huidige financiële managementtaken zal worden overgenomen door een nieuwe functionaris op holding niveau (financieel directeur Ballast Nedam N.V.).

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heren R.L.M. (Ruud) Jacobs (51) en R. (Romeo) Malizia (50) te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Deze voorgenomen benoemingen worden ter kennis van de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebracht. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht.

Conform de Code Corporate Governance worden de nieuwe leden van de Raad van Bestuur voor vier jaar in hun functie benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Hun ontslagvergoeding is ook conform de Code.

Met deze benoemingen zal vanaf 13 augustus 2007 de Raad van Bestuur uit drie leden bestaan.

De heren Jacobs en Malizia zijn thans algemeen directeur van de twee divisies van Ballast Nedam.

De heer Jacobs is sinds 2000 algemeen directeur van de divisie Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling. Daarvoor was hij vanaf 1995 regiodirecteur en later algemeen directeur van Ballast Nedam Woningbouw.

De heer Malizia is sinds 1978 in de infrastructuurbranche werkzaam. Hij werkte sinds 1988 bij Ballast Nedam in diverse managementfuncties tot hij in 2004 werd benoemd tot algemeen directeur van de divisie Ballast Nedam Infra.

De Raad van Commissarissen is tot de conclusie gekomen, dat de heer Bruijninckx de meest geschikte kandidaat is. De heer Bruijninckx heeft ervaring in verschillende segmenten van de bouw, heeft bestuurlijke ervaring in de top van een beursgenoteerd bedrijf, is ingewerkt en verzekert de continuïteit van de strategie van de onderneming.

Theo Bruijninckx heeft samen met René Kottman leiding gegeven aan een succesvolle reorganisatie van het concern. Hij toonde zich daarin een dynamische, gedreven en slagvaardige bestuurder. Theo Bruijninckx heeft in de afgelopen jaren extern en intern veel goodwill verworven. Met zijn pragmatische en resultaatgerichte instelling is hij een goede representant van de no-nonsense mentaliteit van Ballast Nedam.

De Raad van Commissarissen is verheugd, dat de nieuwe Raad van Bestuur volledig vanuit het eigen managementpotentieel kan worden samengesteld.
De beide nieuwe leden (Ruud Jacobs en Romeo Malizia) houden hun huidige eindverantwoordelijkheid voor hun divisies. Er worden in hun divisies geen vervangers benoemd. In de nieuwe samenstelling ontstaat een driehoofdige Raad van Bestuur met een heldere taakverdeling die logisch aansluit op de hoofdstructuur van de onderneming.
Ruud Jacobs en Romeo Malizia hebben in de afgelopen jaren succesvol aan hun divisies leiding gegeven. Beiden zijn in hun bestuurlijke verantwoordelijkheid van grote betekenis voor de core-business van ons bedrijf. Het is goed, dat met hun benoeming er in de Raad van Bestuur een directe link ontstaat met de operationele kerngebieden van het concern. De Raad van Commissarissen heeft alle vertrouwen in het nieuwe team.

De heer Kottman zal op 13 augustus 2007 zijn functie overdragen. Hij heeft deze dan acht jaar bekleed.

Ad Smits (voorzitter van de Raad van Commissarissen) : “René Kottman heeft op voortreffelijke wijze het concern door een ingrijpende reorganisatie geleid. Hij toonde daarin bestuurlijk vakmanschap, moed en doorzettingsvermogen. Het feit, dat het concern er nu weer gezond voor staat, is in hoge mate aan hem te danken”.

De heer drs. R.J. (Richard) Feenstra RA (47) wordt benoemd in de nieuwe functie van financieel directeur Ballast Nedam N.V. Op holdingniveau neemt hij daarmee een aantal van de huidige financiële managementtaken van de heer Bruijninckx over. De heer Feenstra is sinds 2005 financieel directeur van de divisie Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling. Daarvoor was hij in financiële functies werkzaam bij o.a. SHV en Unilever.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV