Prins op Internationale viering Wereldwaterdag

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje houdt als voorzitter van de United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation op donderdag 22 maart 2007 in Rome een toespraak tijdens de internationale viering van wereldwaterdag. De Verenigde Naties hebben Wereldwaterdag ingesteld om aandacht te vragen voor de wereldwaterproblematiek. Dit jaar wordt wereldwaterdag door de Food and Agriculture Organization georganiseerd en heeft Omgaan met waterschaarste als thema.

Het thema Omgaan met Waterschaarste belicht de waterschaarste en het belang van een integrale aanpak. Het thema is gekozen omdat het waterverbruik de laatste eeuw twee maal sneller is gestegen dan de bevolkingstoename. Een groeiend aantal regio’s heeft te maken met een chronisch watertekort. In 2025 zijn er 1,8 miljard mensen die in landen of regio’s leven met ernstige watertekorten. Tweederde van de bevolking leeft dan in regio’s onder “waterstress”, wat betekent dat er systematisch te veel water gebruikt wordt. Om tot een duurzaam, efficiënt en billijk waterbeheer van de schaarse waterbronnen te komen, is samenwerking op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau van belang. Waterrechten, culturele en ethische kwesties moeten tevens betrokken worden bij de besluitvorming over het beheer van schaarse waterbronnen. Alleen een integrale aanpak kan verdere onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, vervuiling van grond- en oppervlaktewater, competitie tussen de verschillende sectoren (voornamelijk landbouw, industrie, drinkwater) en waterconflicten in de toekomst helpen voorkomen.

Het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en het realiseren van betere sanitaire voorzieningen is een essentiële bijdrage aan het bestrijden van armoede in ontwikkelingslanden en het bevorderen van de ontwikkeling in die landen.

De Prins heeft eind 2006 het voorzitterschap aanvaard van de United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation. Deze VN-Adviesgroep adviseert Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties over praktische maatregelen die genomen dienen te worden om de millenniumontwikkelingsdoelen voor water en sanitaire voorzieningen te kunnen behalen. Om de millenniumdoelstellingen voor drinkwater en sanitaire voorzieningen (c.q. het halveren van het percentage mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen) te realiseren, is het nodig dat in de periode tot 2015 nog additioneel 1,1 miljard mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater en additioneel 1,6 miljard mensen gaan beschikken over sanitaire voorzieningen (Unicef, 2006).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
UN water initiative: Making every drop count (15-02-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken