Waterschap Zeeuwse Eilanden vliegt boven gebied

Middelburg – Waterschap Zeeuwse Eilanden is het eerste waterschap dat binnenkort een nauwkeurige update heeft van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In de periode vanaf 6 tot en met 24 maart 2007 vliegt er een helikopter over het gehele waterschapsgebied om de gegevens te verzamelen. Met deze hoogtegegevens bewaakt het waterschap de ligging van dijken en duinen en worden onder andere overstromings- en bergingsberekeningen gemaakt. De hoogtegegevens zijn ook belangrijk voor het onderzoek naar bodemdaling en het nemen van peilbesluiten. Ingenieursbureau Fugro-Inpark uit Leidschendam zal de verzameling van de gegevens op zich nemen.

Als de weersomstandigheden het toelaten, worden alle metingen binnen tien dagen verricht. Eventueel is er een uitloop tot 24 maart. Er wordt gestart boven Noord-Beveland waarna Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen volgen. De helikopter zal op 400 meter hoogte vliegen met een snelheid tussen de 55 en 80 kilometer per uur. Onder de helikopter hangen twee laserscanners die door middel van ongevaarlijke laserstralen punten op de grond inmeten, dit wordt ook wel laseraltimetrie genoemd. Door het meten van de teruggekaatste energie wordt de afstand van de helikopter tot het punt op de grond bepaald. De scanners scannen een strook van 460 meter per keer en zullen zo het gehele gebied in kaart brengen. Bewoners kunnen tijdens het inmeten geconfronteerd worden met enig geluidsoverlast door het regelmatig overvliegen van de helikopter. Alle objecten waaronder dijken, damwanden en bekledingen worden aangeleverd in 3D digitale hoogtemodellen. Deze modellen kunnen direct in de geografische systemen van het waterschap worden ingelezen en gebruikt.

Het bestaande hoogtebestand van het waterschap is tien jaar oud, verouderd en heeft een lage kwaliteit. Door de update van het bestand weet het waterschap exact hoe de ligging van beheersgebieden en de dijken is. Elke vijf jaar worden de dijken beoordeeld op sterkte en hoogte. Met dit nieuwe bestand gebeurt dit nauwkeuriger dan ooit. Met het oude bestand kan vergeleken worden of er de afgelopen tien jaar zakkingen van de dijken en de bodem zijn geweest. De gegevens worden ook gebruikt voor het nemen van nieuwe besluiten over gewenste waterstanden in het gebied.

Waterschap Zeeuwse Eilanden is de eerste organisatie in Nederland die een nauwkeurige update krijgt van het hoogtebestand. De stuurgroep AHN, bestaande uit Rijkswaterstaat, de Provincies en de Unie van Waterschappen, ziet het als overheidstaak om het AHN te laten ontwikkelen. Omdat het een landelijk project is, neemt de stuurgroep een deel van de kosten voor zijn rekening. Slaagt het project, dan zullen er meer waterschappen en andere overheden volgen. De verwerkte gegevens zijn eind augustus 2007 beschikbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterschap Zeeuwse Eilanden