Onderzoek gestreepte waterroofkever Polderhoofdkanaal

Leeuwarden – In het kader van het openstellen van het Polderhoofdkanaal heeft de provincie Fryslân opdracht gegeven aan Landschapsbeheer om onderzoek te doen naar het voorkomen van de gestreepte waterroofkever in en rondom dat kanaal. De waterroofkever, of Graphoderus bilineatus, is als zeldzame keversoort beschermd door de Flora- en Faunawet en door de Europese Habitatrichtlijn. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het Polderhoofdkanaal en omgeving een belangrijk leefgebied voor de gestreepte waterroofkever vormen.

De provincie voert op basis van de onderzoeksresultaten overleg met de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over mogelijke maatregelen.

Het project Polderhoofdkanaal is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterlân en Smallingerland. De gemeente Opsterlân is eindverantwoordelijke voor het totale project.

Het onderzoeksrapport is openbaar en te downloaden via www.fryslan.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân