Directeur Heijmans International vertrekt

‘s-Hertogenbosch – Ir. Ton (A.J.H.M) Stuifzand (1958) zal per 1 februari 2007 Heijmans verlaten. Hij heeft het besluit genomen ontslag te nemen en zich te oriënteren op een nieuwe functie. Ton Stuifzand werkt sinds 1994 bij Heijmans en is sinds september 2004 directeur Heijmans International BV. Tot 2003 was hij actief in diverse directiefuncties bij Heijmans Infra.

Ton Stuifzand werd in 2003 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij besloot in september 2004, na de dagvaarding door het OM in verband met de bouwzaak, deze functie voor de duur van het proces neer te leggen.

De verantwoordelijkheden van de directeur Heijmans International worden overgenomen door de raad van bestuur. De sinds september 2004 ontstane 3 hoofdige samenstelling van de raad van bestuur wordt voorlopig voortgezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV