Samenwerken aan water

Rijswijk – Steeds vaker besluiten gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hun krachten te
bundelen. Hierdoor ontstaan voortdurend meer samenwerkingsprojecten die de kwaliteit en
efficiency vergroten. De website www.samenwerkenaanwater.nl inventariseert sinds enkele maanden de samenwerkingsprojecten. De website die november 2006 begon met 200 samenwerkingsprojecten bevat inmiddels meer dan 300 voorbeelden.

De Unie van Waterschappen, de VNG en VEWIN ondersteunen samenwerking in de waterketen.
Daarom ontwikkelden de koepels eind 2006 deze website, die een brede verzemeling van
regionale samenwerkingsprojecten biedt. De website heeft tot doel betrokkenen te
informeren over activiteiten in de waterketen en toekomstige samenwerkingspartners
inspiratie te laten opdoen.

Feiten en cijfers
De verwachting is dat het aantal projecten gestaag zal groeien. Veel projecten zijn reeds
in kaart gebracht. In januari 2007 bevat de website 321 samenwerkingsprojecten. De
projecten zijn onderverdeeld in drie categorien: Planvorming (182), Projecten (260) en
Exploitatie (83). De resterende projecten vallen in meerdere categorien. De provincies
Overijsel en Noord-Brabant zijn koploper met respectievelijk 59 en 52 projecten in hun
provincie.