Contract kenniscentrum luchtkwaliteit voor DHV en TNO

Amersfoort – De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat heeft DHV en TNO geselecteerd voor het ontwikkelen en borgen van kennis over verkeersgerelateerde luchtvervuiling. DHV en TNO gaan hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling, uitwisseling en overdracht van kennis op het gebied van luchtkwaliteit binnen Rijkswaterstaat.

De aandacht voor luchtkwaliteit is momenteel erg groot. Worden de normen overschreden, dan stagneert de realisatie van infrastructuur en andere ruimtelijke projecten en nemen de risico’s voor de volksgezondheid toe. Het is voor Rijkswaterstaat daarom van groot belang de juiste kennis te hebben over luchtkwaliteit, emissies te beheersen en te voldoen aan wettelijke randvoorwaarden. Projectleider Werenfried Spit van DWW: "Wij hebben het team DHV en TNO voor deze opdracht geselecteerd vanwege hun grote complementaire kennis van en ervaring met zowel beleid als technische maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit in onze sector".

Luchtcolleges
DHV en TNO zullen Rijkswaterstaat voorzien van kennis afkomstig uit verschillende domeinen, zoals atmosferische chemie, verkeerskunde, milieuhygiëne, gezondheidskunde en juridica. Op al deze terreinen ontwikkelt de kennis zich snel. Het is voor Rijkswaterstaat van groot belang dat binnen alle onderdelen van de organisatie alle relevante kennis aanwezig is, zowel centraal bij DWW als bij de regionale directies.
Het team van DHV en TNO zal de luchtkennis ontwikkelen, bundelen en vervolgens verspreiden via verschillende deelprojecten. Zo gaat het team onderzoeken wat de milieueffecten zijn van diverse verkeersmaatregelen en wat de functie is van het meten en modelleren van luchtkwaliteit. Daarnaast zal het team een rol spelen in de vertaalslag van Europese en nationale beleidsontwikkelingen naar de praktijk van Rijkswaterstaat. Het uitrollen van de kennis zal onder meer gebeuren in een speciale ‘luchtklas’ voor medewerkers van regionale directies.

Het project start deze maand. Zo’n 15 consultants van DHV en TNO zijn hier tot eind 2008 bij betrokken.

Dit is de tweede opdracht van RWS-DWW met betrekking tot kennisbundeling dit laatste halfjaar: september 2006 tekende DHV een contract voor het bundelen van kennis rond afvalstoffen, bouwstoffen en bodem in zogenaamde Leidraden.

Bezoek ook www.tno.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
DHV en RWS tekenen contract kennisborging

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV