RWS inspecteert Noord-Hollandse kust en zee

Den Haag – De plakkaten die de afgelopen dagen op het strand in Noord-Holland zijn gevonden, zijn onderzocht door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, onderdeel van Rijkswaterstaat. In het monster zijn concentraties zwavel en in mindere mate metalen aangetroffen. Daarnaast werden verschillende organische componenten gevonden, die schadelijk zijn voor het milieu.

Bepaalde bestanddelen wijzen richting industriële schoonmaakmiddelen. Hiernaar doet Rijkswaterstaat RIZA verder onderzoek, dat enkele dagen in beslag neemt.

Rijkswaterstaat adviseert om contact met de substantie te voorkomen, zowel voor (huis)dieren als mensen. De inspectie van de stranden van Texel en de stranden tussen Den Helder en Velsen is aan het begin van de middag afgerond. Aan het einde van de middag heeft de gemeente Den Helder nog enkele kleine plakken en een dode vogel aangetroffen. Deze zijn inmiddels opgeruimd. Op 10 januari 2007 zal wederom een inspectie van de stranden plaatsvinden.

De gemeenten Den Helder, Texel en Zijpe informeren strandbezoekers met waarschuwingsborden voor de mogelijke aanwezigheid van schadelijk afval.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat