Antwoordnota Hedwige- en Prosperpolder ProSes

Middelburg – De antwoordnota op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving ‘Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder’ is verschenen. In Nederland wordt deze antwoordnota uitgebracht door het bevoegd gezag, namelijk het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Vlaanderen gebeurt dit door de initiatiefnemer. De antwoordnota is opgemaakt met behulp van de initiatiefnemers: NV Waterwegen en Zeekanaal in Vlaanderen en de Provincie Zeeland in Nederland. In deze antwoordnota lezen de insprekers de antwoorden op gestelde vragen en wat er met hun reacties zal gebeuren.

De antwoordnota ligt ter inzage op dezelfde locaties als waar de startnotitie/kennisgeving ter inzage lag.

U kunt de antwoordnota inzien op www.proses.nl

De nota wordt toegestuurd aan alle insprekers. Zo is iedereen op de hoogte van wat er wordt gedaan met hun reactie.

Voor meer informatie over de inhoud van de startnotitie/kennisgeving kunt u contact opnemen met het projectbureau Natuurpakket Westerschelde (voor Nederland), telefoon +31 118 62 17 51 of Waterwegen en Zeekanaal NV (voor Vlaanderen), telefoon +32 3 224 67 11.

Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat (voor Nederland), telefoon +31 70 351 96 02 of de Cel MER (voor Vlaanderen), telefoon +32 2 553 80 79.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)