Werkzaamheden Spoorkruising A2 van start

Vanaf september 2006 bemaling voor de verbreding van het spoor-/wegviaduct over de A2

‘s-Hertogenbosch – In september 2006 start BAM Civiel in opdracht van Prorail met de verbreding van het spoor-/wegviaduct (Tivoliweg) over de A2. Deze verbreding is nodig vanwege de ombouw van de A2 Rondweg Den Bosch van 2 x3 naar 4 x2 rijbanen. BAM Civiel begint met de bouw van nieuwe tunnelbakken naast de bestaande tunnelbak in de A2. Als deze gereed zijn worden de bestaande bakken aangepast. In september 2009 moet de verbreding van het spoor-/wegviaduct en de aanleg van de tunnelbakken klaar zijn.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken, brengt BAM Civiel eerst een bemaling aan om het grondwaterpeil te verlagen. Deze bemaling zal tot circa juni 2009 in werking zijn. Om de aanwezige grondwaterverontreiniging nabij de Burg.jhr.Von Heijdenlaan op zijn plaats te houden zal daaromheen een extra bemaling worden geplaatst die verspreiding van deze verontreiniging tegengaat.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden. De verbreding van het spoor-/wegviaduct voert BAM Civiel uit, in opdracht van Prorail.

Voor meer informatie: www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant