Betondag 2006

Leven met Water, Nederland in 2025
Beton maakte het mogelijk

Het Congres
De programmering zal sterk overeenkomen met die van vorig jaar. Dat wil dus zeggen na de Jaarrede van de nieuwe voorzitter volgen er twee lezingen in het plenaire programma voor de pauze. Daarna zullen in twee parallelsessies twee
onderwerpen apart worden behandeld. ‘s-Middags zijn er eveneens twee sessies, één sessie waarin het thema verder wordt behandeld en één sessie waarin de Studieprijs wordt uitgereikt.

Na deze globale beschrijving bent u natuurlijk erg nieuwsgierig geworden, wat het thema van deze Betondag is:
“Leven met Water, Nederland in 2025”, Beton maakte het mogelijk.

Op dit moment zijn vooraanstaande sprekers aangezocht voor na de plenaire sessie, die affiniteit hebben met bovengenoemd thema.

De Betonmarkt
De technische ontwikkelingen, die elk jaar worden getoond door de deelnemers aan de Betonmarkt, zijn formidabel, het is om van te watertanden. Door de bezoekers wordt deze informatie erg gewaardeerd. Hoezo uitontwikkeld? Bruisend van
nieuwe creatieve oplossingen, zijn de veelzijdige deelnemers aan de Betonmarkt elk jaar opnieuw in staat u te verrassen.
Toch weer iets of meer dan iets verbeterd. Doet u uw voordeel met de kennis die ten toon gespreid wordt! Of, beter nog, u kunt ook zelf deelnemen als exposant.

De Inlooplezingen
Uitleg die interessant is voor een grotere groep, met de mogelijkheid daarover te discussiëren, wordt aangeboden in inlooplezingen. Het programma begint ’s-morgens rondom de koffiepauze en loopt door tot een uur of vier. De keuze is
gevarieerd en biedt opnieuw veel kennis, bedoeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

Het Filmprogramma
Films, tegenwoordig meestal DVD’s trouwens, zijn vaak gemaakt om projecten goed vast te leggen. In die visuele kennisoverdracht vinden de bezoekers de relevante kennis. De deelnemers zijn erg te spreken over de beelden, gekoppeld aan instructieve uitleg.

Het Betontheater
Dit jaar wederom het Betontheater. Beton is vaak aanleiding tot heftige discussie; graag bieden wij aan alle deelnemers de gelegenheid onderwerpen in te brengen.
Heeft u een uitdagende mening, een duidelijke stelling, meldt het ons en wij zullen u een plaats geven in het programma. U bent dan in de gelegenheid om gedurende twintig minuten uw stelling
toe te lichten en met de aanwezigen te discussiëren. Treedt in het strijdperk en laat u horen.

Infomarkt Studieverenigingen
Zoals gebruikelijk zullen de Studieverenigingen zich op de Betondag presenteren. Op de speciaal voor hen gezellig ingerichte Infomarkt staan weer marktkraampjes opgesteld waar de aangesloten organisaties hun activiteiten presenteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betonvereniging