Nieuwe directeur Business Development Strukton

Piet Frints benoemd per 1 juli 2006

Maarssen – Mede door de komst van de nieuwe dochteronderneming WorkSphere per 1 juli 2006 heeft de Groepsdirectie besloten tot de aanstelling van een corporate Directeur Business Development. In deze functie is de heer Piet (P.G.M.H.) Frints benoemd.

De heer Frints (51) was de afgelopen drie jaar als divisiedirecteur werkzaam bij Essent. Voor die tijd was hij werkzaam bij Stork als lid van de groepsdirectie Stork Technical Services en vanaf eind 2000 van de Groepsraad Stork N.V. Gedurende deze periode nam hij in 1997 het initiatief om de Stork werkmaatschappij Installatietechniek – in een periode dat de bouw- en installatiebranche onder druk stond – om te bouwen tot WorkSphere, met een nieuw portfolio waarin service en maintenance de kern vormen. De heer Frints begon zijn loopbaan bij de Nederlandse Spoorwegen en was daar de laatste vier jaar directeur van de ER Groep (voorheen ElectroRail).

Strukton streeft naar meer effectiviteit, efficiency en innovatie binnen de bouwketen, te bereiken door verdere integratie. De onderneming heeft al een leidende rol in de consortia die de eerste twee gebouwgebonden PPS-concessieprojecten in Nederland verwierven. Strukton wil binnen de vastgoedmarkt de verantwoordelijkheid nemen voor het managen en (deels) uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, faciliteren en instandhouden van werk- en verblijfsomgevingen. Het uit handen nemen van deze voor klanten non core activiteiten op basis van heldere performance indicatoren en tegen lagere integrale kosten ziet Strukton als relevante strategische uitbreiding voor verdere groei.

Binnen Strukton Groep geeft de heer Frints leiding aan de samenwerking tussen de werkmaatschappijen en bedrijven en zal hij initiatieven ontwikkelen om de ambitie tot integrale dienstverlener voor klanten te realiseren. Daarbij zal het vooral gaan om de kennis en inzet van Bouw & Vastgoed (en dan met name Bouw & Onderhoud), WorkSphere, Facility Management en Integrale Projecten.

In het bijzonder zal de heer Frints de verdere uitbouw en professionalisering van Integrale Facilitaire dienstverlening vanuit deze context aansturen. Zijn taak zal het zijn die organisatie verder zodanig vorm te geven dat deze haar groeistrategie kan uitvoeren en beheersen.

De heer Frints rapporteert aan de Voorzitter Groepsdirectie, de heer G.A. Witzel, en is lid van de Groepsraad van Strukton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv