IPO: Aanbevelingen luchtkwaliteit aan TK en EP

Den Haag – Over een nieuwe Richtlijn Luchtkwaliteit en een Thematische Strategie Luchtverontreiniging wordt volgende week gestemd in de milieucommissie van het Europarlement en daarna in het plenaire Europarlement. De Europese Commissie heeft in 2005 de voorstellen gepubliceerd. Ook de Tweede Kamer zal hier nog over praten in het overleg met staatssecretaris Van Geel ter voorbereiding van de Europese Milieuministerraad op 27 juni 2006.

De voorstellen van de Europese Commissie (EC) behelzen de introductie van een nieuwe norm voor fijn stof, en een mogelijkheid (onder voorwaarden) voor uitstel van het halen van de grenswaarden. De huidige norm voor fijn stof voor deeltjes kleiner dan een honderdste millimeter (PM10) bedraagt 40 µg/m3 (jaargemiddelde) en 50 µg/m3 (daggemiddelde, maximaal 35 dagen per jaar). De EC wil hiernaast een norm voor PM2,5.

IPO en VNG zijn voorstander van één norm voor fijn stof. Als er dan toch een tweede norm bij komt, dan zou die PM2,5 een streefwaarde (target value) en geen grenswaarde moeten zijn. IPO en VNG willen daarnaast een strenger Europees bronnenbeleid. Zonder extra maatregelen om vervuilingsbronnen (met name verkeer) te bestrijden, is het met grensoverschrijdende luchtverontreiniging niet mogelijk om aan de Europese normen te voldoen. Meer over het IPO-standpunt vindt u in de aanbevelingen aan de Tweede Kamer en het stemadvies aan het Europarlement.

De aanbevelingen vindt u op de website van IPO

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)