Benoeming Raad van Commissarissen Boskalis

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat op de 2006-06-14 gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering drs. H. Heemskerk, bestuursvoorzitter van Rabobank Nederland, per 1 juli 2006 is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Boskalis verwacht binnen afzienbare tijd mededelingen te kunnen doen over de invulling van de twee resterende vacatures in de Raad van Commissarissen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv