Movares zet zich in voor techniek op school

Utrecht – Movares (voorheen Holland Railconsult) zet zich actief in om scholieren in contact te brengen met techniek. Het Utrechtse advies- en ingenieursbureau is partner geworden van Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Samen met andere bedrijven zoals Shell, Siemens, Koninklijke Marine, DSM en Akzo Nobel probeert Movares scholieren te interesseren voor technische opleidingen en bèta-studies. George Brouwer, directeur Innovatie bij Movares, onderstreept het belang van techniek voor de samenleving: ‘Als land hebben we nu én in de toekomst mensen nodig die uitblinken in techniek. Als bedrijf leveren we graag onze bijdrage om jonge mensen enthousiast te maken voor alle mogelijkheden die een carrière in de techniek biedt.’

Inmiddels is met een aantal scholen contact gelegd. De eerste gastcolleges hebben plaatsgevonden op het Gerrit Rietveld College en het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Brouwer: ‘Wij hebben veel technisch hoogstaande kennis in huis. Scholieren hebben er vaak geen weet van hoe leuk het is om met techniek bezig te zijn. Juist om ze dat beeld wél te geven, gaan we naar de scholen toe en laten we zien waar je allemaal mee te maken kunt krijgen, als je een technisch beroep kiest. Je creëert daarmee kansen voor jezelf en je kunt je kennis inzetten in interessante projecten in binnen- en buitenland.’

Zie ook: www.Jet-Net.nl

Movares, vanaf 1 mei 2006 de nieuwe naam voor Holland Railconsult, is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid. –

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares (Holland Railconsult BV)