Elco Brinkman nieuwe commissaris Movares

Utrecht – Elco Brinkman is met ingang van 15 mei 2006 benoemd tot commissaris bij het Utrechtse advies- en ingenieursbureau Movares (voorheen Holland Railconsult). Mr. drs. L.C. Brinkman is voorzitter van Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie voor de uitvoerende bouw. Daarnaast is hij onder meer vice-voorzitter van VNO-NCW, lid van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en voorzitter van het Bestuur van het ABP.

Elco Brinkman was de afgelopen jaren ook voorzitter van een drietal adviescommissies. Het ging hierbij om een commissie die adviseerde over een nieuw Ministerie van Veiligheid, de commissie-Zuidas en de Stuurgroep doorlichting specifieke uitkering.

Wim Jol, voorzitter van de Raad van Bestuur, is bijzonder verheugd over de nieuwe commissaris. ‘Met onze overgang naar Movares maken we de verbreding van onze bedrijfsactiviteiten zichtbaar. Van iemand met de kennis en ervaring als de heer Brinkman verwacht ik dat hij een goede steun voor ons bedrijf zal zijn bij de verdere uitwerking van deze scopeverbreding.’

De Raad van Commissarissen van Movares bestaat naast mr. drs. Brinkman nog uit drs. C.D. v.d. Vijver (voorzitter) en dr. ir. L.J.M. Nelissen.

Movares, vanaf 1 mei 2006 de nieuwe naam voor Holland Railconsult, is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid. In 2005 realiseerde het bedrijf met ruim 1300 medewerkers een jaaromzet van € 140 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares (Holland Railconsult BV)