Douane verbetert dienstverlening in havens Amsterdam

Den Haag – Op dinsdag 9 mei 2006 heeft staatssecretaris Joop Wijn namens de Douane een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) en Haven Amsterdam. Namens ORAM en Haven Amsterdam ondertekenden respectievelijk Jasper Heusdens en wethouder Lodewijk Asscher de MOU. Er zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van een constant hoog niveau van dienstverlening in het Amsterdam Noordzeekanaalgebied. De Douane heeft een speciaal Team Maritiem ingesteld, waardoor specifieke havenkennis binnen één afdeling wordt geconcentreerd en ook wordt onderhouden. Verder is vastgelegd dat de diensten van het Servicepunt in Amsterdam – waar de douane fysiek aanwezig is – 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Aanleiding voor deze afspraken zijn de recente sluiting van de douanekantoren in de zeehavens van Amsterdam en IJmuiden. Door de ondertekening van de MOU spreken de partijen de intentie uit dat de dienstverlening – ondanks sluiting van de twee kantoren – in de toekomst zal blijven verbeteren. Hierdoor wordt een snelle en efficiënte afhandeling van het goederenvervoer bewerkstelligd, waarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven in deze regio verbetert.

De kern van de MOU is dat het bedrijfsleven, de gemeente en de Douane gezamenlijk werken aan een optimale douanedienstverlening in het Noordzeekanaalgebied. Voor het havenbedrijfsleven is het van groot belang dat douanebeambten op de hoogte zijn van bedrijfsprocessen in de haven en de karakteristieken van hun zendingen. ORAM gaat de Douane dan ook ondersteunen deze kennis op peil te houden, onder anderen door het organiseren van kennismakingsbezoeken aan de zeehavens in Amsterdam en IJmuiden. Ook hebben beide partijen toegezegd er naar te zullen streven om processen verder te automatiseren en te bevorderen dat bedrijven de automatiseringsmogelijkheden snel op zullen pakken.

De drie betrokken partijen evalueren tweemaal per jaar de gemaakte afspraken. Met het MOU wordt een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke ve rantwoordelijkheid van Douane, Haven Amsterdam en het bedrijfsleven voor een nog hoger serviceniveau van de Douane in het Amsterdamse Noordzeekanaalgebied.

Meer informatie
Memorandum of Understanding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Financiën