FNV: monument voor vroegtijdig overleden werknemers

Utrecht De FNV gaat ijveren voor een landelijk gedenkteken voor werknemers die vroegtijdig komen
te overlijden als gevolg van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast
onderzoekt Nederlands grootste vakcentrale de mogelijkheden van een digitaal
gedenkregister op internet. Hier kunnen nabestaanden hun overleden familielid melden, de
leeftijd, vermoedelijke oorzaak en desgewenst een laatste groet.

FNV-vicevoozitter Ton Heerts maakt beide initiatieven vanmiddag bekend bij de uitreiking
van de Arboprijs 2006 van FNV Bouw in Joure. Aanleiding is Workers Memorial Day: op 28 april 2006 herdenken vakbondsmensen wereldwijd de slachtoffers van slechte
arbeidsomstandigheden. Heerts: ‘In ons land heeft deze gedenkdag nog geen lange traditie.
Met een blijvend monument en een eigentijds herinneringsregister willen we daar meer
inhoud aan geven. ‘

In 2005 besteedde de FNV voor het eerst serieus aandacht aan Workers Memorial Day met
de presentatie van een onthullend onderzoek. Dat wees uit dat jaarlijks ruim 2000
werknemers in ons land overlijden door ongezonde arbeidsomstandigheden. En onlangs bleek
uit een onderzoek van het gezaghebbende RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale
Zaken opnieuw de ernst van de situatie.

Ton Heerts: ‘Deze treurige cijfers onderstrepen nog maar eens de noodzaak van goede
Arbowetgeving met heldere normen die inzichtelijk zijn voor elke werknemer. Die weet dan
wanneer er grenzen worden overschreden en kan aan de bel trekken.’
Monument en register zijn volgens de FNV-bestuurder mogelijkheden om de herinnering aan
slachtoffers van ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden levend te houden. ‘Maar
vooral ook om het verdriet van nabestaanden een plek te geven. Een goed voorbeeld is de
onlangs geopende ‘Tuin der bezinning’ waar omgekomen politiemensen worden herdacht,’
aldus Heerts.

Ter gelegenheid van Workers Memorial Day hangen vandaag de vlaggen op het FNV-kantoor en
een aantal bondsgebouwen halfstok.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bondgenoten