Structuurdocument Noordvleugel naar Tweede Kamer

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het structuurdocument Noordvleugel. Het structuurdocument is bedoeld om samenhangende besluitvorming mogelijk te maken over de verschillende projecten in de Noordvleugel. Het betreft de volgende projecten: Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek, Mainport Schiphol, Nieuw Sleutelproject Zuidas, Zuiderzeelijn, Verstedelijking Almere, Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en woningbouwopgave en verkeerssituatie rondom Utrecht. Het structuurdocument Noordvleugel wordt volgende week aan de Tweede Kamer aangeboden.

De uitdaging voor Rijk en regio is om in één van de dichtbevolkte gebieden van Nederland de kwaliteiten van natuur, wonen, vervoer en leven optimaal op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd de economie te versterken. Voor de zomer zal het kabinet, onder meer op basis van het structuurdocument, een aantal belangrijke besluiten over de Noordvleugel nemen.

Het kabinet wil de economische positie van de Randstad versterken. Het moet aantrekkelijk blijven om bedrijven in de Randstad te vestigen en om er te wonen en te werken. In de Nota Ruimte zijn de ambities op dit gebied vastgelegd. Hieruit is het programma Noordvleugel ontstaan waarin integraal naar het gebied wordt gekeken. Minister Peijs is programmaminister van de Noordvleugel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat