Voordracht nieuw lid Raad van Bestuur ARCADIS

Arnhem – ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft vandaag bekend gemaakt dat Ben van der Klift (46) bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2006, door de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS NV. De heer Van der Klift krijgt binnen de Raad van Bestuur de rol van Chief Financial Officer. Na zijn benoeming en die van Friedrich Schneider, die zoals eerder aangekondigd eveneens wordt voorgedragen voor benoeming, bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende vier leden:

  • Ir. H.L.J. Noy, voorzitter
  • Ir. C.M. Jaski
  • Dr. F. Schneider
  • Drs B.A. van der Klift, CFO.

De heer Van der Klift is sinds 2004 in dienst bij ARCADIS, vanaf januari 2005 als Financieel Directeur. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Voordat hij in dienst trad bij ARCADIS was hij financieel directeur van PRC BV, een onderneming die sinds 2003 deel uitmaakt van ARCADIS. De heer Van der Klift heeft een brede basis met HTS weg- en waterbouw, kandidaats sociale geografie, doctoraal bedrijfskunde en een universitaire controllersopleiding. Na zijn studie werkte hij bij De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij als Hoofd Bedrijfseconomische Afdeling. Daarna was hij werkzaam bij DHV als controller van diverse werkmaatschappijen. Van 1997 tot 2004 werkte hij bij PRC als Financieel Directeur.

Gezien zijn langjarige en brede financiële ervaring op het werkterrein van ARCADIS en gezien zijn functioneren als Financieel Directeur van ARCADIS N.V. gedurende de afgelopen periode, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Van der Klift voldoet aan het profiel voor deze functie en dat hij de gewenste bijdrage zal kunnen leveren als Chief Financial Officer binnen de Raad van Bestuur.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 10.000 mensen en een omzet van meer dan € 1 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.