Aanbesteding OV in regio in Zuid-Holland

Den Haag – Een betere aansluiting van bus en trein en daarvoor hetzelfde kaartje kunnen gebruiken tegen hetzelfde tarief. Dat is de verbetering voor de inwoners van de regio die de provincie Zuid-Holland wil bereiken met de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De nieuwe exploitant zal hieraan moeten voldoen, wil hij kans maken op de opdracht het openbaar vervoer in deze regio’s de komende jaren te verzorgen. Op vrijdag 7 april 2006 is de Europese aanbesteding voor deze nieuwe concessie gepubliceerd en kunnen potentiele gegadigden inschrijven. Eind juni 2006 is bekend welke vervoerder het bus- en treinvervoer in de regio gaat exploiteren.

Kern van de concessie is dat zowel het busvervoer als het vervoer per trein tussen Dordrecht en Geldermalsen in een keer wordt aanbesteed. Hierdoor is het mogelijk om de dienstregeling van bus en trein beter op elkaar te laten aansluiten. Overstappen van bus op trein en omgekeerd is eenvoudig, omdat de reiziger met hetzelfde kaartje kan reizen. Daarnaast is de lighttrain waarmee gereden wordt zeer toegankelijk, comfortabel en veilig. "De fiets kan mee de trein in en er is toezicht" aldus gedeputeerde Martin Huls die hiermee zijn eigen motie uitvoert. Met deze vorm van openbaar vervoer wordt in Gelderland al jaren succesvol gereden. Aan de voorbereiding voor de aanbesteding is veel aandacht besteed. Wethouders en het consumentenplatform hebben meegewerkt aan het opstellen van uitgangspunten.

Merwede-Lingelijn
Met de aanbesteding wordt ook het spoor Dordrecht-Geldermalsen meegenomen. De lijn, omgedoopt tot Merwede-Lingelijn, is door de provincie Zuid-Holland overgenomen van het Rijk. Zuid-Holland wil de lijn nieuw leven inblazen om zo meer reizigers te genereren. Hierdoor wordt de exploitatie van de spoorlijn aantrekkelijker voor een nieuwe vervoerder. In nauw overleg met de regio is een plan opgesteld om de lijn een kwaliteitsimpuls te geven, nieuwe haltes te bouwen, op twee plaatsen spoorverdubbeling aan te brengen en ruimtelijke ontwikkeling rond de haltes mogelijk te maken. Dit alles werd in december 2005 vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de zeven Merwede-Lingelijngemeenten: Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Giessenlanden, Leerdam en Geldermalsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Zuid-Holland