Dura Vermeer gecertificeerd voor boortunnel

Rotterdam – Dura Vermeer Milieu heeft voor de boortunnel van het Statenwegtrace de certificering in het kader van de BRL 9333 met succes afgrond. Met dit certificaat kan circa 150.000 m³ vrijkomende boorgrond in de komende twee jaar volgens het bouwstoffenbesluit (NL_BSB®) als schone grond worden geleverd aan de markt.

Hiermee is de tweede certificering volgens de BRL 9333 in Nederland een feit. Eenmaal eerder is het certificaat afgegeven voor vrijkomende boorgrond uit de Groene Hart tunnel. In 2004 heeft Dura Vermeer Milieu in opdracht van Dura Vermeer Infrastructuur Regio Zuid-west het benodigde kwaliteitshandboek opgesteld waarin het gehele keuringsproces en de kwaliteitsboring is omschreven. Na goedkeuring van dit handboek door KIWA is onlangs een toelatingsonderzoek uitgevoerd, op de eerste hoeveelheid vrijgekomen boorgrond. Dit heeft op 3 april 2006 geleid tot het behalen van het certificaat. Namens Dura Vermeer Milieu heeft Richard Donkervliet het certificaat op woensdag 5 april 2006 overhandigd aan Bekir Calim en Adriaan de Jong van Dura Vermeer Infrastructuur.

Tijdens het boorproces zullen steekproefsgewijs grondkeuringen worden uitgevoerd, ter bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit en te kunnen voldoen aan de kwaliteitswaarborging zoals op genomen in het kwaliteitshandboek voor het BRL 9333 NL_BSB® certificaat, nummer K25985/01.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV