Besselink benoemd tot lid Raad van Bestuur DHV Groep

Amersfoort – De heer ir. P.W. Besselink (47) is met ingang van 3 april 2006 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de DHV Groep.

De heer Besselink is momenteel statutair directeur van DHV B.V. en sinds 1 oktober 2001 verantwoordelijk voor de business group Ruimte en Mobiliteit. Belangrijke nevenfuncties van de heer Besselink zijn o.a.: bestuurslid van de ONRI (Organisatie van advies- en ingenieursbureaus), lid van de Raad van Advies van GeoDelft en lid van de Raad van Toezicht van de CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering, Research en Regelgeving).

De heer Besselink trad in 1989 bij DHV in dienst. Gedurende zijn hele loopbaan bij DHV is de heer Besselink betrokken geweest bij de planvoorbereiding en uitvoering van vele infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland. Zijn brede kennis en ervaring op het gebied van de Nederlandse markt en zijn internationale ervaring versterken de leidende positie van DHV in Nederland en leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van deze positie in Europa en daarbuiten.

Met de benoeming van de heer Besselink is de Raad van Bestuur van DHV per 3 april 2006 als volgt samengesteld:

  • ir. R.G. Campen (voorzitter)
  • ir. B.M. van Ee
  • ir. P.W. Besselink

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV