Nieuwe scheidingsmethode asbesthoudend afval

Deventer – Puin en grond vermengd met asbestconcentraties boven de toegestane norm van 100 mg/kg mogen niet worden hergebruikt. Door toepassing van scheiding wordt een deel geschikt gemaakt voor hergebruik. Het restant moet worden gestort.
De provincie Gelderland subsidieerde een onderzoek naar een innovatieve methode van scheiden. Proefnemingen met het nieuwe scheidingsprocédé laten zien dat, in vergelijking met gangbare methoden, meer asbest afgescheiden kan worden. Daardoor komt meer puin en zand beschikbaar voor hergebruik en dalen de totale verwerkingskosten.

Het onderzoek is uitgevoerd door VAR bv en Tauw bv, met ondersteuning van Eerland Bouwstoffen Management. Naast proeven op laboratoriumschaal werd het concept op pilot schaal getest. Het concept gaat uit van een bestaande mechanische scheidingstechniek door middel van zeven. Innovatief daarin is dat het zeefproces is ingericht op basis van de vorm van de asbestdeeltjes. Zo wordt een scheidingsrendement behaald van meer dan 90%. De reductie op de verwerkingskosten is indicatief berekend op circa EUR 10 per ton voor puin en EUR 15 per ton voor grond. Dat komt vooral door een besparing op de stortkosten.

Wanneer het scheidingsprocédé wordt aangevuld met bestaande technieken zoals asbestherkenning (door middel van UV-herkenning) en asbestdestructie (door middel van thermochemische omzetting) ontstaat een integraal verwerkingsconcept. Deze technieken zijn echter nog deels in een experimentele fase.

Het onderzoek is van belang omdat het een oplossing kan bieden voor een groeiende stroom van asbesthoudend puin en grond. Deze stroom zal naar verwachting toenemen wanneer huizen en gebouwen uit de jaren zestig in een sloopfase komen. De milieuvoordelen zijn dat er significant minder asbesthoudende afval behoeft te worden gestort (minder ruimtebeslag), en dat meer puin en zand beschikbaar komt voor toepassing in civiele werken. Daardoor wordt de druk op de winning van natuurlijke hulpstoffen verminderd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep